top of page

Personkretsar inom LSS - del 2

Updated: Sep 6, 2021

LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, pratas väldigt mycket om på TV, i tidningar, bland politiker och i sociala medier. Det är något som väcker mycket känslor och därmed har de flesta mycket att prata om.


Tanken med lagen är ju att ge stöd och service till individer med stora funktionsnedsättningar och ge möjligheten till dessa individer att leva ett liv på samma villkor som alla andra. Men hur gör man för att tillhöra LSS? Vad finns det för krav och kriterier egentligen?


Första steget för att få tillhöra lagen och ha möjlighet att ta del av de 10 insatser som erbjuds är att tillhöra en så kallad personkrets. Det finns 3 personkretsar inom LSS och i det här inlägget går vi igenom den andra:


Personkrets 2 innefattar ”personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder”.


Varje år råkar ett stort antal människor ut för olyckor och andra drabbas av sjukdomar som påverkar hjärnan och hjärnfunktionen. En del av dessa människor får mycket svåra skador som leder till funktionsnedsättningar. För en liten grupp med svår traumatisk hjärnskada innebär detta olika rörelsehinder. Exempel på dessa är minnes- och koncentrationsstörningar som kan göra det svårt i det dagliga livet, initiativ- och kommunikationssvårigheter samt begåvningsnedsättning. Det kanske blir svårare att komma ihåg nära och käras födelsedagar eller vara med på firandet av dessa högtider.


Den här problematiken gör det svårt för personen att rehabiliteras, det vill säga träna upp eller tillbaka sin förmåga, för "om man inte minns kan man inte lära sig något nytt".

En annan effekt av svår hjärnskada kan vara personlighetsförändringar som leder till likgiltighet, avskärmning eller aggressivitet med paranoida inslag. För anhöriga är detta ofta svårast att acceptera eftersom det upplevs som om man förlorat en familjemedlem.


För alla 3 personkretsar pratar man om vilka kriterier man ska uppfylla för att tillhöra just dessa personkretsar. Uppfyller man kriterierna så har man möjlighet att få beviljade insatser enligt LSS. Det är viktigt att komma ihåg att bara för att en person har en fastställd diagnos innebär det inte att man automatiskt är berättigad till en viss insats enligt LSS. För varje insats man söker görs en individuell prövning av just det behovet.

225 views

Comments


bottom of page