top of page

Transparensredovisning

Kontaktinformation:

Evanda Assistans AB
Domarringsvägen 12, 18769 Täby
Besöksadress: Domarringsvägen 12, 18769 Täby
Telefon: 072-0715580
Mail: info@evanda.se

Kontaktperson:

Maryam Sayghani, Grundare Evanda Assistans AB 

Philip Lager, Grundare Evanda Assistans AB 

 

Basfakta om Evanda Assistans AB:

För 2020 gäller följande för vår verksamhet:
Evanda Assistans beräknas omsätta 0 kronor och har 2 anställda år 2020. Verksamheten är nystartad och beräknas att komma igång under 2021. Evanda Assistans information på Allabolag.se

Evanda Assistans mål och riktning:

Evanda Assistans strävar efter att genom engagemang, kunskap och erfarenhet erbjuda våra kunder möjligheten att förbli så oberoende som möjligt. För den som inte kan föra sin egen talan företräds denne av ställföreträdare så att det säkerställs att individens egen vilja och mål styr assistansen.

 

Kontoret ska ge verktyg och individuellt anpassad hjälp så att individen själv kan styra över sitt liv.

Evanda Assistans mål är att bli ett företag som verkligen skapar förändring och utveckling på både individnivå och nationell nivå. Ett företag som är det självklara valet för assistansberättigade som själva vill styra över och ta ansvar för sin vardag.

Kvalitet hos Evanda Assistans:

Evanda Assistans arbete med kvalitet är systematiskt där samtliga processer i verksamheten, med stöd av ledningssystemet, planeras, leds, kontrolleras, följs upp, utvärderas och förbättras.

Evanda Assistans deltagande i kvalitetsregister
Kvalitetsregister saknas för personlig assistans.

 

Evanda Assistans nyckeltal relaterade till kvalitet
Nyckeltal saknas för personlig assistans.

Evanda Assistans resultat i patient- eller brukarundersökningar 
Patient- eller brukarundersökningar saknas för personlig assistans.

Medarbetare på Evanda Assistans:

Antal anställda
Evanda Assistans har 2 anställda under 2020.

Utbildningsnivåer:
2020 har Evanda Assistans utöver sina två grundare ingen personal anställd. Vid rekrytering av personliga assistenter till våra kunder lägger Evanda Assistans främst vikt vid personliga egenskaper och fallenhet för vård- och omsorgsarbete.

I de fall där våra kunders vård- och omsorgsbehov är av komplicerad art rekryteras personal utifrån den specialistkompetens som krävs, exempelvis sjuksköterskor. Bland Evanda Assistans tjänstemän, de som planerar och styr den dagliga verksamheten, finns bland annat personalvetare och arbetsterapeut. Den genomsnittliga medarbetaren har 8 års erfarenhet av sitt yrke.

Kollektivavtal:
Evanda Assistans har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Medarbetarundersökning:
Länk för framtida medarbetarundersökningar kommer att finnas här. Just nu saknar Evanda medarbetarundersökningar.

Ägare- och styrelseinformation:

Evanda Assistans AB org.nummer: 559266-3750
Bolagsform: Aktiebolag

VD: saknas

För mer information om vårt organisationsnummer, bolagsform, VD, styrelse och säte se Evandas information på Allabolag.se

Bokslut:
Saknas för 2020. Här hittar du länk till Evanda Assistans årsredovisningar från och med 2021 och framåt.

Nyckeltal:
Saknas för 2020. Här hittar du länk till Evanda Assistans nyckeltal från och med 2021 och framåt,

bottom of page