top of page

Information angående Covid-19

Evanda Assistans AB följer aktivt Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Coronaviruset och vidtar löpande åtgärder för att minimera smittspridning av Covid-19.

Övergripande information om hur vi på Evanda hanterar Corona
 

Vi följer myndigheter och regioners rekommendationer för att förhindra smittspridning av Covid-19 och vi rekommenderar och erbjuder alla medarbetare att vaccinera sig.


Vaccination är det effektivaste sättet att skydda sig själv och andra från smitta. Vårt mål är att medarbetare ska vara fullt vaccinerade för att arbeta med kunderna. Vi arbetar exempelvis med interna informationskampanjer och ger medarbetare möjlighet att vaccinera sig på arbetstid.


Basala hygienrutiner- vi fortsätter med strikta hygienrutiner. Vi tvättar och
spritar händerna inför kontakt med kunder.
För mer information se Socialstyrelsen.se


Fortfarande är det viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. 
Skydda dig själv och andra! Här kan du läsa de senaste rekommendationerna om Covid-19 hos folkhälsomyndigheten.se 

 

Kontaktvägar

Om du haft kontakt med en person som är smittad av Covid-19 och du uppvisar allvarliga symtom med andningssvårigheter eller feber, kontakta 1177 för rådgivning.

Vid allmänna frågor om Covid-19, ring 113 13.

Har du frågor om din anställning eller arbetsplats kopplat till Covid-19, kontakta din chef på Evanda Assistans direkt eller till växelnummer 072-6526834

Ta hand om dig och tveka inte att höra av dig om du känner dig orolig!

bottom of page