top of page

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Evanda assistans AB samt Evanda assistans AB:                             

För Evanda assistans AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.
 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig:

För de behandlingar som sker inom Evanda assistans AB:s verksamhet är Evanda assistans AB personuppgiftsansvarig. (559266-3750).
 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som personal på Evanda assistans AB och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter som du gett om närmast anhörig.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.


Vi kommer inte att använda dina personuppgifter för marknadsföring, försäljning till tredje part eller något liknande utan ditt uttryckliga samtycke.


Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt.
 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig på Evandas hemsida och varför?

På vår webbplats kommer du att behöva uppge dina personuppgifter om du vill bli kontaktad av oss. Vi behöver behandla personuppgifter om namn, e-postadress samt telefonnummer. Om du inte vill lämna dessa uppgifter till oss kommer vi inte att kunna kontakta dig.
 

Personuppgiftsbiträden:

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system, schemaprogram eller elektroniska journaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.
 

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga:

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.
 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen samt journaldokumentation behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.
 

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.
 

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Maryam Sayghani (info@evanda.se) som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.
 

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen/i personalhandboken.

bottom of page