top of page
Evanda personlig assistans.JPG

Vad erbjuder vi dig?

 • Flexibilitet och assistans på dina villkor
  Vi tror inte att vi som jobbar på kontoret vet hur du vill att din vardag ska se ut. Vi vet att du vet det! Vi anpassar din assistans efter dina behov, önskemål och krav.
 • Personligt stöd, egen kontakt och administration
  Varje arbetsplats har en ansvarig person kopplad till sig som har full koll på personalfrågor, lagar och regler samt administrativa frågor. Det går alltid, dygnet runt, att få tag på någon ansvarig från Evanda genom jourtelefonen.
 • Digitala hjälpmedel
  Det ska inte vara krångligt att hålla koll och ha insyn i din assistans. Vi använder oss av digitala hjälpmedel för att spara tid för dig och säkerställa att assistansen utförs och redovisas korrekt och i rätt tid.
 • Hjälp med dina rättigheter
  I djungeln av rättigheter och skyldigheter gällande din rätt till assistans är vi kostnadsfritt behjälpliga.

Vi har lång erfarenhet av utförandet av assistans och vi känner att vi har fattat grejen...

Vi har relevant handledning för din assistansgrupp

Vi är bra på att rekrytera lämpliga

assistenter.

Vad är vi särskilt bra på?

Vi gör det enkelt, tryggt med maximalt engagemang och flexibilitet.
Vi har snabba kontaktvägar och minimal byråkrati.

Kan Evanda erbjuda assistans som uppfyller dina behov och förväntningar?

Kvalitet i vårt arbete bestäms av DIN upplevelse, och endast av DIN upplevelse. Därför är vikten av flexibilitet och gehör för dina behov så otroligt viktigt för oss!

Vi strävar efter att uppnå upplevd kvalitet genom att lyssna på dig och förstå dina behov och förväntningar, tillämpa det i det dagliga arbetet och ständigt arbeta med att förbättra oss i att möta dina behov och förväntningar.

Kvalitet

Du ska ha kontroll över DIN assistans, vara delaktig, känna dig trygg och uppleva tillit till de som finns där för att hjälpa dig.

Evanda arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete där vi systematiskt undersöker, analyserar, åtgärdar och följer upp vårt arbete.

Med det sagt är vi mänskliga och kan göra fel. Upplever du något du inte är riktigt nöjd med? Hör av dig till oss eller fyll i formuläret så tar vi tag i det MED EN GÅNG.

Begreppet används flitigt i många olika sammanhang, speciellt inom vård och omsorg, samtidigt som få personer som använder ordet reflekterar djupare över dess egentliga innebörd.
Vi har bestämt oss för att fundera, definiera, praktisera och leva som vi lär.

Kan Evanda erbjuda assistans som uppfyller dina behov och förväntningar?...

3

Enkla steg för att välja Evanda Assistans

Nr1.JPG

Första kontakten

Allt börjar med den första kontakten. Ring, maila eller lämna dina kontaktuppgifter här på hemsidan så hör vi av oss och bestämmer en tid för ett förutsättningslöst möte. Antingen träffas vi hos dig, hos oss, eller på någon annan plats som passar dig. Vi berättar om Evanda och du får möjlighet att fråga och fundera. Mötet är helt förutsättningslöst och det kostar inget.

Nr2.JPG

Första kontakten

Du bestämmer dig för att gå vidare i processen? Kul! Vi fördjupar oss något, går igenom beslut och budget, rekryteringsbehov och dylikt. Vi presenterar ett förslag på hur din personliga assistans kan bli bättre. På så vis vet du vad du har att ta ställning till.

Nr3.JPG

Första kontakten

När du bestämt dig så tecknar vi ett avtal om personlig assistans med ett individuellt upplägg som passar dig och du får en egen kontaktperson. Vi kommer överens om ett startdatum och hjälper dig med eventuella rekryteringar, ansökan till kommun eller Försäkringskassan. Och självklart fixar vi resten avseende bytet av assistansanordnare. Nu är du en del av Evanda-familjen – varmt välkommen!

Vi pratar inte bara om ett liv med självbestämmande utan omsätter det också i praktiken. Vi flyttar ut de ledande positionerna från huvudkontoret och in i ditt vardagsrum. Antingen är du arbetsledare själv eller så utser du en arbetsledare ur din arbetsgrupp som har särskild kunskap om dig. Både arbetsledaren och de som ska bli dina assistenter får stöd och coachning av oss samt en egen kontaktperson som ger dig tillgång till hjälp, råd, stöd och kompetens i många frågor.

bottom of page