Frågor och Svar

Personal

Vad innebär det att jobba som personlig assistent?


Lite förenklat kan man säga att en personlig assistent hjälper en person med funktionshinder att göra det han eller hon skulle ha gjort utan sitt funktionshinder. Det kan handla både om vardagssysslor och nöjen.

Det är alltid önskemål och behov hos personen som du arbetar för som styr ditt arbete.

Yrket personlig assistent kan passa många olika människor, men personliga egenskaper som lyhördhet och flexibilitet väger tungt.

På vår hemsida finns det mycket information gällande yrket personlig assistent så klicka gärna runt och ta del av informationen, och lyssna på LSS-Poddavsnitten som handlar om just det.
Vilket kollektivavtal har Evanda Assistans?


Självklart är Evanda Assistans kopplade till ett kollektivavtal för att vara en trygg och seriös arbetsgivare. Vi följer Almega Vårdföretagarnas kollektivavtal Personlig assistans.

Kollektivavtalet styr allt från bestämmelser gällande anställningsformer, löner och arbetstider till lagstadgad semester, uppsägning samt vad som gäller om du råkar bli sjuk, arbetslös eller gå i pension.
Måste jag visa upp utdrag ur polisregister för att få en anställning som personlig assistent?


Om du ska arbeta hos någon som är under 18 år så måste du före första passet visa upp utdrag ur belastningsregistret. Du beställer det på Polisens hemsida och använder blanketten som heter utdrag ur belastningsregistret – personal som utför vissa insatser åt barn med funktionsnedsättning.

Det kan ta ett par veckor att få utdraget så se till att du beställer det så snabbt som möjligt så att du kan komma igång arbeta snabbare.
Vad ska jag tänka på när jag söker arbete som personlig assistent?


Tänk på att vara väl förberedd och fundera på varför du vill jobba som personlig assistent. Är det så att du tycker om att jobba med människor och hjälpa andra att ha en meningsfull vardag? Är du flexibel i hur ditt arbete är upplagt och är lyhörd för andra människors behov och önskemål? Då kan detta vara ett perfekt yrke för dig!

Glöm inte att begära ut utdrag ur polisregister i god tid så att du slipper väntetiden.
Vad tjänar en personlig assistent?


Evanda Assistans strävar efter individuella lönesättningar och beaktar kundens behov även i lönefrågan. Minimilönen är reglerad i kollektivavtalet och den genomsnittliga lönen ligger i allmänhet på samma nivå som inom motsvarande service- och omsorgsyrken.
Vilka anställningsformer kan jag ha?


I första hand kan du som assistent ha en anställning för viss tid så länge assistansuppdraget varar eller en anställning per arbetad timme – timanställning.

Anställning för så länge assistansuppdraget varar löper på så länge kunden, till vilken anställningen är kopplad, har behov av eller rätt till personlig assistans, eller till dess att särskilda skäl kräver att anställningen upphör. Mer information finns i kollektivavtalet. Du har en bestämd tjänstgöringsgrad, arbetar enligt ett regelbundet schema och har rätt till betalda semesterdagar.

Vid Anställning per arbetad timme – timanställning skrivs anställningen till en given tidsperiod som arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om. Du har normalt inte en bestämd tjänstgöringsgrad eller ett regelbundet schema. Du har inte betalda semesterdagar utan får din semesterersättning intjänad och utbetald löpande med din lön.
Hur lång uppsägningstid har jag?


Uppsägningstiden för en personlig assistent är en (1) månad om kunden inte längre har behov av eller rätt till personlig assistans. I andra fall är uppsägningstiden 14 dagar, enligt kollektivavtal.
Hur mycket får jag jobba?


Enligt kollektivavtal är arbetstiden för en heltidsanställd bestämd till i genomsnitt 40 timmar per vecka. Maximal arbetstid inklusive mertid, övertid och jourtid/väntetid får vara i genomsnitt 48 timmar per vecka.
Vad är utlägg för assistansomkostnader och hur får jag betalt för utlägg jag har gjort?


Utlägg är en kostnad som kan uppstå i ditt arbete hos kund. Det kan till exempel vara inträde till aktiviteter. I assistansersättningen finns det utrymme för dessa omkostnader men det är självklart reglerat till vad och hur det får användas av Försäkringskassan. Har du frågor eller funderingar kring vad som räknas som ett utlägg kan du kontakta oss.

För att du ska få ersättning för utlägget du har gjort ska alla kvitton skickas in till huvudkontoret/din närmsta chef senast den 10:e för att utbetalningen ska vara garanterad till nästkommande löneutbetalning. Du ska även ange ändamålet för inköpet och, arbetar du hos flera kunder, ska det även framgå vilken arbetsplats/kund kvittot gäller för.

Kund

Vem kan ha rätten till personlig assistans?


För att du ska ha möjlighet att få ansökan om personlig assistans beviljad måste du tillhöra LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Och det gör du om du om du tillhör en så kallad personkrets. På vår hemsida finns det mycket information om detta som du kan ta del av. Bland annat beskrivs lagen samt rättigheter och skyldigheter i LSS-Podden.

Det är lite svårt att särskilja hjälpen man får genom LSS från insatserna som finns genom SoL, Socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen innefattar andra insatser, exempelvis hemtjänst och ekonomiskt bistånd, och det går alltså inte att ansöka om personlig assistans genom den.

Om du skickar in en skriftlig ansökan och råkar skriva att du vill ansöka om personlig assistans enligt Socialtjänstlagen kommer inte din ansökan att kasseras utan myndigheten har skyldighet att rätta eventuella fel och brister och kommer sannolikt höra av sig till dig för att hjälpa till att rätta det.

Evanda Assistans erbjuder gratis hjälp och rådgivning gällande dessa frågor och du är välkommen att kontakta oss.
Vad kostar det att ha insatser enligt personlig assistans?


Att få hjälp i form av personlig assistans kostar ingenting för dig. Kostnaden för utförandet av dina beviljade insatser betalas av bland annat din hemkommun eller Försäkringskassan. Detta är helt oberoende av din inkomst eller förmögenhet.
Jag har redan beviljade insatser, vad händer nu?


Du väljer själv vem som ska utföra dina beviljade insatser. Det finns många alternativ att välja mellan och du kan välja om du vill ha en privat utförare, kommunalt alternativ, kooperativt eller annat upplägg. Du kan även välja att vara din egen arbetsgivare. Du kan antingen söka informationen på nätet eller ringa oss så berättar vi mer om de olika alternativen.

Vi har en informationsfilm om hur valet eller bytet av utförare går till och den kan du se här.
Kan en anhörig till mig jobba som personlig assistent hos mig?


Ja. Hos oss på Evanda Assistans har föräldrar och anhöriga samma anställningsvillkor och möjlighet till utbildning och handledning som övriga anställda.