top of page

Hur söker du
personlig assistans?
Steg för steg!

Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av personliga assistenter, kan du få assistansersättning av Försäkringskassan eller din hemkommun.

Hur vet jag om jag har rätt till assistansersättning?

Du kan ha rätt till personlig assistans och därmed assistansersättning om du:
 
Omfattas av LSS, vilket står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade:
 

  • Har en stor och varaktig funktionsnedsättning

 

  • Är under 65 år den dagen du ansöker

 

  • Är försäkrad i Sverige. Att du är medborgare i Sverige betyder inte automatiskt att du är försäkrad i Sverige,

utan det styrs av var du bor eller arbetar. Läs mer!

För att du ska få personlig assistans ska du ha behov av hjälp när det gäller åtminstone något av följande:
 

  • Hjälp med andning

  • Hjälp med personlig hygien, så som toalettbesök, dusch och liknande

  • Hjälp med att äta måltider

  • Hjälp med att ta på och ta av dig kläder

  • Hjälp med att kunna kommunicera med andra

  • Samt annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om dig som person.

Förbered dig innan du kontaktar din hemkommun eller Försäkringskassan

1. Läkarintyg eller läkarutlåtande

Du börjar med att be din läkare om ett intyg som påvisar de problem som uppstår i din vardag och som är kopplade till din funktionsnedsättning. Det är bra om det framgår tydligt i utlåtandet att problematiken är varaktig och stor.

Tänk på att om du har en psykisk funktionsnedsättning så är det ännu viktigare att ha ett beskrivande läkarutlåtande.

Har du frågor eller funderingar kan du alltid kontakta oss för kostnadsfri hjälp och rådgivning.

Boy Sitting on Grass
women-in-yoga-class-4057106.jpg

2. Själva ansökan

Nu när du har fått läkarintyget så är det dags att ansöka om insatsen personlig assistans. Det kan du göra hos din hemkommun eller hos Försäkringskassan och var du ansöker beror på hur stort ditt hjälpbehov är.

 

Tips: Om du inte vet var du ska söka så sök hos både din hemkommun och Försäkringskassan. Handläggaren gör en bedömning av hur stora behov du har.

3. Komplettera ansökan

Komplettera ansökan med läkarutlåtandet och andra intyg som du kan ha. Det kan vara allt från så kallade ADL-intyg (aktivitet i dagliga livet-intyg) som du kan få från exempelvis en arbetsterapeut, till intyg från skola, daglig verksamhet, logoped, etc.

Tänk på att ha så uppdaterade intyg som möjligt.

4. Ett möte bokas in

En tid efter att du har ansökt så blir du kontaktad av Försäkringskassans eller kommunens handläggare för att boka ett hembesök. Hur lång tid det tar är svårt att säga och beror på hur långa handläggningstider det är.

Under mötet pratas det om dina behov, vad som kommer att hända med din ansökan och annat som är viktigt för dig.

Tips: Det är bra om du har haft kontakt med en person som är kunnig i frågan och kan förbereda dig inför mötet. Vi på Evanda Assistans kan vara behjälpliga i dessa frågor och erbjuder även att delta på sådana möten. Kontakta oss för gratis rådgivning och hjälp.

5. Beslutet

Efter en tid får du hem ett förslag till det beslut som är tänkt att fattas. I detta skede har du möjlighet att komma in med ett yttrande. Tanken är att du ska kunna korrigera eventuella felaktigheter och missförstånd.

Efter ytterligare en tid får du hem det faktiska beslutet. Är du nöjd med beslutet så gör du inget mer men är du missnöjd får du en möjlighet att överklaga det. I samband med en överklagan, till förvaltningsrätt eller kammarrätt, kan det bli aktuellt att komplettera med nya och/eller kompletterande medicinska underlag.

Tips: I den mån det går är det bra att undvika överklaganden av beslut då det bland annat förlänger ansökningstiden. Därför är det viktigt med en noggrann förberedd ansökan samt tydliga underlag till Försäkringskassan eller kommunen. Kontakta gärna Evanda Assistans för gratis hjälp under hela ansökningsprocessen.

Äldre kvinna + dotter.JPG
bottom of page