top of page

Personkretsar inom LSS - del 3

Updated: Sep 6, 2021

LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, pratas väldigt mycket om på TV, i tidningar, bland politiker och i sociala medier. Det är något som väcker mycket känslor och därmed har de flesta mycket att prata om.


Tanken med lagen är ju att ge stöd och service till individer med stora funktionsnedsättningar och ge möjligheten till dessa individer att leva ett liv på samma villkor som alla andra. Men hur gör man för att tillhöra LSS? Vad finns det för krav och kriterier egentligen?


Första steget för att få tillhöra lagen och ha möjlighet att ta del av de 10 insatser som erbjuds är att tillhöra en så kallad personkrets. Det finns 3 personkretsar inom LSS och i det här inlägget går vi igenom den sista:Personkrets 3 tillhör "personer med stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som ej beror på normalt åldrande och som ger betydande svårigheter i den dagliga livsföringen”.


Den tredje personkretsen utgörs av barn, ungdomar och vuxna med stor och varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, som inte uppenbart beror på normalt åldrande. Funktionsnedsättningen måste också orsaka stora svårigheter i det dagliga livet. Orsaken till eller arten av funktionsnedsättning är inte avgörande. Det behövs heller inte någon medicinsk diagnos. Däremot måste den enskilde kunna visa att funktionsnedsättningen medför stora svårigheter.

För alla 3 personkretsar pratar man om vilka kriterier man ska uppfylla för att tillhöra just dessa personkretsar. Uppfyller man kriterierna så har man möjlighet att få beviljade insatser enligt LSS. Det är viktigt att komma ihåg att bara för att en person har en fastställd diagnos innebär det inte att man automatiskt är berättigad till en viss insats enligt LSS. För varje insats man söker görs en individuell prövning av just det behovet.

245 views0 comments

Comments


bottom of page