top of page

Personkretsar inom LSS - del 1

Updated: Sep 6, 2021

LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, pratas väldigt mycket om på TV, i tidningar, bland politiker och i sociala medier. Det är något som väcker mycket känslor och därmed har de flesta mycket att prata om.


Tanken med lagen är ju att ge stöd och service till individer med stora funktionsnedsättningar och ge möjligheten till dessa individer att leva ett liv på samma villkor som alla andra. Men hur gör man för att tillhöra LSS? Vad finns det för krav och kriterier egentligen?


Första steget för att få tillhöra lagen och ha möjlighet att ta del av de 10 insatser som erbjuds är att tillhöra en så kallad personkrets. Det finns 3 personkretsar inom LSS och i det här inlägget går vi igenom den första:


Personkrets 1 kan man tillhöra ”om man är en person med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.”

Alltså personer som har fått diagnosen utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.


Hur vet man att någon har en intellektuell funktionsnedsättning? Jo, för att ställa diagnosen krävs en utredning som görs av bland annat läkare och psykolog och utifrån vissa kriterier.


Det är ganska vanligt att personer med utvecklingsstörning samtidigt har andra funktionsnedsättningar, till exempel autism eller syn- och hörselnedsättningar.

Autism, medräknat Aspegrens syndrom och andra autismliknande tillstånd, innebär ett delvis annat sätt att uppleva, tolka och tänka än vad de flesta har. Det handlar bland annat om hur man uppfattar socialt samspel, generaliserar kunskap, sammanfogar detaljer och bearbetar sinnesintryck.


Autism i sig kan ta sig uttryck på många olika sätt beroende på individen och hans/hennes personlighet, erfarenheter och sammanhanget personen befinner sig i.


För alla 3 personkretsar pratar man om vilka kriterier man ska uppfylla för att tillhöra just dessa personkretsar. Uppfyller man kriterierna så har man möjlighet att få beviljade insatser enligt LSS. Det är viktigt att komma ihåg att bara för att en person har en fastställd diagnos innebär det inte att man automatiskt är berättigad till en viss insats enligt LSS. För varje insats man söker görs en individuell prövning av just det behovet.

420 views

Comments


bottom of page