top of page

LSS-PODDEN - En hjälp till att förstå sin hjälp

Updated: Nov 25, 2020

Titt som tätt kan vi läsa artiklar och reportage om LSS och personlig assistans, om hjälpinsatser och de som har rätt till dessa. Ofta om saker som borde förbättras, om personer som far illa, om utredningar som görs eller borde göras från regering eller myndigheter.

För mig som i många år har jobbat i den här världen är det normalt ganska lätt att följa det som skrivs, se hur förändringar kan påverka på individnivå och förstå om en person skulle kunna bli berättigad insatser. Samtidigt har det blivit klart för mig att många som själva varken är eller känner någon assistansberättigad, har väldigt lite kunskap om och förståelse för hur assistans fungerar. Det kanske är förståeligt, men oerhört synd. Delvis betyder det en lägre förståelse för assistansberättigades situation, delvis att många inte har kunskap om hur de ska gå vidare om de själva ställs inför en funktionsnedsättning.

Lagar är skrivna för funktionshindrades rättigheter och kommuner ska ansvara för att hjälp ges, vilket är fantastiskt, men jag upplever alltså en klar lucka i den kunskap som finns och den information som kommuniceras ut. Jag har därför bestämt mig för att försöka göra något åt saken. Skapa något som förhoppningsvis kan hjälpa fler att förstå vad det handlar om, känna igen egna eller närståendes hjälpbehov och i den bästa av världar hjälpa personer att få den hjälp de har rätt till.

Nu släpper jag LSS-podden, där jag på ett lättbegripligt sätt försöker förklara hur det fungerar. Hjälpa personer att förstå vilken hjälp som finns. Hoppas att ni lyssnar!


Maryam Sayghani

148 views

Comments


bottom of page