top of page

Föräldraansvar och personlig assistans

Väldigt förenklat kan man säga att när behovet av personlig assistans bedöms för ett barn ska det bortses från de hjälpbehov som en vårdnadshavare normalt har hand om. Här tar man hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Undantag är om hjälpbehovet avser:


  • Andning och åtgärder som är direkt nödvändiga för att hjälp med andning ska ges.


  • Hjälp med måltider i form av sondmatning och åtgärder som är direkt kopplade till just sondmatning. Det kan vara förberedelser och det arbete som är nödvändigt att göra efter måltiden.De som bedömer rätten till assistans jämför barnets behov med de behov som ett barn utan funktionsnedsättning i samma ålder har.


Att bestämma vad som ingår i ett normalt föräldraansvar för ett barn i viss ålder är ingen lätt uppgift. Jämnåriga barns förmågor skiljer sig ju enormt mycket mellan individer. Men det finns ett behov av att fastställa vad som ingår i ett normalt föräldraansvar för ett barn i en viss ålder. För att kunna göra det så tar bland annat Försäkringskassan hjälp av domar och tar ställning till vad som blev utgången av dessa domar. Bland annat så har man, tack vare avgörandet i en dom, bedömt att föräldrar inte har ansvar för att tillgodose de grundläggande behoven rent praktiskt för barn från och med tolv års åldern. Vill du höra mer om de grundläggande behoven är bara klicka här och lyssna.Men i och med detta ska ju barn som är yngre än 12 år bedömas på så sätt att man tittar på det totala hjälpbehovet och sen kollar på de grundläggande hjälpbehoven och jämför de med vad ett barn utan funktionsnedsättning i samma ålder behöver hjälp med. Då får man reda på vad det extra omvårdnadsbehovet är och kan göra en bedömning av om det ska ge rätt till assistans. Bedömning av barn över 12 år görs på samma sätt som bedömning av vuxna och är du nyfiken och vill höra mer om det kan du lyssna här.


Hur är det tänkt för ett barn som går på förskola, skola eller daglig verksamhet då?


Huvudregeln är att man inte kan få assistansersättning, alltså assistans med sig, om man går på förskola, skola eller daglig verksamhet. Dessa verksamheter är kommunens ansvar och kommuner har skyldighet enligt lag att ge det stöd som behövs för att alla som är i deras verksamheter ska få det stöd och den hjälp de behöver. De är huvudmännen i frågan och det är deras ansvar att ha rätt och tillräckligt med resurser på plats. Men det finns undantag här och det kan bland annat vara om ett barn behöver hjälp med andning eller måltider i form av sond och åtgärder som är direkt kopplade till andning eller sondmatning.


Det finns andra särskilda skäl där assistansersättning lämnas även för tid när personen vistas i eller deltar i barnomsorg, skola och daglig verksamhet. Exempel på detta kan vara situationer där funktionsnedsättningen gör det särskilt angeläget att personen har ett stark begränsat antal personer knutna till sig.


Det var lite kort om assistansersättning kopplad till barn och föräldraansvar. Vill du veta mer? Kontakta oss redan idag!

54 views

Comments


bottom of page