top of page

Personlig assistans – en hjälp i vardagen

Vad innebär det att ha personlig assistans?


Det är inte helt lätt att veta och därför tänkte jag reda ut begreppet ”biträde av personlig assistans” och förklara hur du kan få rätten till att ha hjälp i form av personliga assistenter.


Personlig assistans innebär att ett antal personer, som jag kallar för assistenter här i bloggen, hjälper dig med sådant som du inte kan göra.


Några exempel på det som kallas grundläggande behov är om du behöver hjälp med att tvätta dig, äta, klä av dig och klä på dig, andas och gå på toaletten. Till grundläggande behov räknas också att kunna kommunicera med andra och att få hjälp med sondmatning.


Du kan även ha rätt till personlig assistans för andra personliga behov i vardagen. Några exempel på de övriga behoven är om du behöver hjälp med att ta hand om ditt hem, förflytta dig eller att delta i olika aktiviteter.

Både vuxna och barn kan få personlig assistans.


Sammanfattningsvis kan jag säga att personlig assistans ger dig en möjlighet att leva ett liv som mer liknar alla andras även om du har omfattande funktionshinder. När du har fått insatsen personlig assistans beviljad och har egna personliga assistenter får du hjälp med att klara av sådant som du inte klarar själv.


Då är nästa viktiga fråga att prata om; Vem kan ansöka om insatsen Personlig assistans?


Det är fyra kriterier som jag tänkte prata om som ger dig rätten till att få ha egna personliga assistenter och få så kallad assistansersättning. Assistansersättning är den statliga ersättning som betalas ut för att täcka kostnader för din personliga assistans.


Kriterium nummer 1 är att du måste tillhöra en personkrets som omfattas av LSS, det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Jag har i tidigare inlägg skrivit om personkretsarna men tar det snabbt igen så att det blir tydligt.


1) Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

2) Personer som har fått en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3) Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande. Samt att dessa funktionshinder orsakar svårigheter för personen i vardagen.


Kriterium nr 2 är om du har behov av personlig assistans för dina grundläggande behov, i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan.


Kriterium nr 3 är att du inte bor i en gruppbostad eller vårdas på en institution som tillhör eller drivs med bidrag från staten, en kommun eller en region. Exempel på institution kan vara att du vårdas på ett sjukhus.


Kriterium nr 4 är att du inte har fyllt 65 år. Den försäkrade kan få behålla ersättningen efter sin 65-årsdag. Antalet assistanstimmar får dock inte utökas efter det att hon eller han har fyllt 65 år.

Sen så finns det även andra sätt att få sina behov tillgodosett även här. Till exempel kan man kombinera insatser från SoL och LSS efter att man har fyllt 65 år.


Så det var de 4 kriterierna…


Men tänk på att alla bedömningar görs från fall till fall. I vissa fall är det självklart att du har rätt till hjälp och i andra fall blir det kanske diskussion om huruvida du har rätt att få hjälp eller inte.


Får du hjälp av en jurist, sakkunnig eller en person som har jobbat med det här tidigare är det ju självklart mycket enklare. Då kan personen bland annat hjälpa till att formulera dina behov på rätt sätt och erbjuda rådgivning. Hos oss på Evanda kan du få kostnadsfri hjälp med just dessa frågor!


Men i alla fall… så är det inte helt enkelt eller självklart att i förväg kunna veta om du har rätt till assistans eller inte. Åtminstone är det svårt att vara helt säker. Men om du pratar med eller får hjälp av en person som har gjort det här flera gånger tidigare är det ju lättare att försöka förutspå hur ansökan kommer bedömas.


Och för att ta ett exempel går vi tillbaka till de fyra kriterier jag nämnde tidigare, och mer specifikt det jag berättade om att man i det fallet inte får bo i en gruppbostad eller vårdas på en institution.

Även här finns undantagsfall. Undantaget är om du exempelvis behöver ha med dina assistenter för att de har unika kunskaper om ditt funktionshinder, då kan du få rätt att ha assistans även i dessa situationer.


Nu har du fått höra vad personlig assistans är, och vem som får ansöka om det. I nästa inlägg följer jag upp med hur du gör för att söka om insatserna.


Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta mig på info@evanda.se så försöker jag svara på dina frågor.


18 views0 comments

Comments


bottom of page