top of page

Ta del av artikeln i SvD - Vårt samhälle här!


En hjälp till att förstå sin hjälp – att underlätta för assistansberättigade


Som brukare av assistanstjänster kan det vara svårt att förstå sina rättigheter och skyldigheter. Lagar och bestämmelser kan kännas krångliga och det är enkelt att fastna vid enskilda svåra ord. Det fick Maryam Sayghani och Philip Lager att tänka om – och skapa en plats för att sprida lättbegriplig information som förenklar vardagen för alla i behov av assistans.


Efter att i flera år ha arbetat inom assistansbranschen, och tillsammans ha grundat assistansbolaget Evanda, såg Maryam Sayghani och Philip Lager hur många de möter i arbetet befinner sig i kris. När världen ställts på sin spets och det plötsligt krävs assistanshjälp för att klara av vardagen behöver det vara enkelt att ta del av nyttig information och hjälp. För att tillgängliggöra information och göra denna mer lättbegriplig valde de att samla den på ett och samma ställe – och de startade därför LSS-Podden.


Sedan starten förra året har podden blivit ett forum för personer med funktionsvariationer, experter och ideella föreningar att mötas och hjälpa varandra. Här används inga krångliga lagord eller formuleringar, utan i stället ges lättbegriplig information om de rättigheter och skyldigheter som finns för de med assistansbehov.


– Även om vi kommer från assistansbranschen så har vi valt att rikta vårt fokus mot att skapa forum för personer som har ett hjälpbehov och som kanske inte förstår sina rättigheter och skyldigheter. Det började med ett avsnitt där LSS-lagen förklarades på ett enkelt sätt. Därefter har det utvecklats till att LSS-Podden även samarbetar med olika föreningar och personer som är involverade i det här arbetet, likväl som vi låter personer som lever med en funktionsvariation vara med och delge sina historier. På så sätt är alla med och delar sin kunskap med varandra, förklarar Maryam Sayghani, medgrundare av Evanda Assistans.


Skapar kreativa mötesplatser

Utöver att föra samman människor genom podden, så har även den ideella föreningen Kanvas kommit att bli ett sätt att skapa gemenskap för personer med hjälpbehov. Kanvas, som växte fram under pandemin och den efterföljande isoleringen av personer i riskgrupp, låter människor mötas över produktiva aktiviteter. Kanske träffas man för att baka eller måla tillsammans – men det allra viktigaste är att man ges chans att bli en del av ett kravlöst socialt sammanhang.


– Vi skapar en social situation där man får känna att man är hemma och på ett naturligt sätt kan träffa likasinnade människor. Det är så lätt att man blir isolerad när man är i riskgrupp, vilket vi inte minst såg under pandemin, och många gånger kan det få en att känna att man inte får styra över sin egen vardag. Här får man göra det och dessutom på ett mer kravlöst sätt, förklarar Philip Lager, medgrundare av Evanda Assistans.


– Genom vårt arbete med Evanda Assistans har vi fått möjlighet att förstå och skapa insikt inom den här världen, därför vill vi göra någonting mer som är helt ideellt för att berika livet för någon annan, avslutar Philip.


Läs mer på evanda.se.

121 views

Comments


bottom of page